Emin İBİLİ, Sami ŞAHİN

Soyut düşünme becerisi gerektiren geometri konularını, kâğıt, kalem, cetvel gibi araçlarla somutlaştırmaya çalışmak, ilgili kavram ve kuralları doğru bir şekilde içselleştirmeye ve görselleştirmeye yeterli olmayabilir. Bu nedenle geometri konularının daha derinlemesine öğrenilmesini sağlamak, soyut kavramları somutlaştırmak için eğitim teknolojilerindeki yeni yönelimleri takip etmek ve kullanmak gerekmektedir. Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz Artırılmış Gerçeklik (AG) uygulamaları eğitim teknolojileri alanında umut veren eğitim teknolojileri arasında yerini almıştır. Bu çalışmada ise 6. sınıf Matematik kitabının geometrik cisimler ünitesinde yer alan üç boyutlu çizimler AG teknolojisi ile zenginleştirilerek 3D geometri kitabı yazılımı hazırlanmıştır. Visual Studio 2012 platformu ve Microsoft Silverlight yazılım geliştirme düzlemi kullanılarak geliştirilen ARGE3D geometri kitabı yazılımı için Silverlight ve Windows Phone için esnek artırılmış gerçeklik kütüphanesi olan Slartoolkit’den faydalanılmıştır. Geliştirilen yazılım MEB’e bağlı okullarda matematik ders materyali olarak kullanılmış ve bu alanda yazılım yapmak isteyen bundan sonraki eğitim yazılımı geliştiricilerine AG yazılımlarının uygulama potansiyeli, sınırlılıkları hakkında bilgiler verilmiş ve çözüm önerileri getirilmiştir. Ayrıca AG işaretleyicilerin kitap üzerindeki dâhili kullanımı ve harici kullanımı karşılaştırılmış ve sınıf içi eğitimdeki etkileri gözlemlenmiştir. Sonuçlar ARGE 3D geometri kitabı yazılımının öğrencilerin ilgi ve dikkatini derse çekerek öğrenilmesi zor olan geometri konularının öğrenilmesini kolaylaştırdığını, ancak bilgisayar laboratuarı ortamında kullanıldığında kamera pozlama ayarları nedeninden dolayı yansımaların oluştuğu tespit edilmiştir. Ayrıca ARGE 3D işaretleyici sisteminin harici kullanımının kullanıcı bilgisayar arasındaki etkileşimi ve kullanım kolaylığını artırdığı görülmüştür.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13 (2013) 015101 (1-8), DOI: 10.5578/fmbd.6213

Tam metin