Osman Köroğlu

Artırılmış gerçeklik teknolojisinin çeşitli alanlarda kullanımı konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları sürmektedir. Mobil iletişim, yayıncılık ve reklamcılık da bu alanlar arasındadır. Bildiri içerisinde bu alanlarda gerçekleştirilen uygulamalardan örnekler verilmiş ve konunun birey ve topluma etkileri üstünde kısaca durulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Mobil iletişim, artırılmış gerçeklik, akıllı telefon, sayısal yayıncılık, çevrimiçi içerik.

Tam metin