Onur SÜRÜCÜ, Mehmet Emin BAŞAR

Kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve bir emanet olarak gelecek nesillere aktarılması, geçtiğimiz yüzyıldan bu yana ulusal ve uluslararası anlaşmalar, yasalar, tüzükler ve yönetmeliklerle dünya politikası haline gelmiş ve bu konuda sağlanan başarı çağdaşlaşmanın göstergelerinden biri olmuştur. Korumada sürdürülebilirliği sağlayabilmek ise, korumayı gerçekleştirecek temel aktör olan bireyin farkındalığı, bilinçlenmesi ve bu konudaki eğitimine bağlıdır. Bilgi Çağı’nın koşulları bu farkındalık ve bilinçlenmeyi sağlamada araç olarak teknolojiyi öne çıkarmaktadır. Yakın gelecekte sınırlarının çok daha fazla genişleyeceği öngörülen sanal gerçeklik de öne çıkan bu teknolojilerin başında gelmektedir. Farklı disiplinlerin yanısıra kültürel miras alanında da sanal gerçeklik teknolojileri oldukça kullanılan araçlardandır. Bu makalede, sanal gerçeklikten kısaca bahsedilmiş, kültürel miras alanındaki uygulamalar içerik ve amaçları göz önünde bulundurularak sınıflandırılmış ve örnekler üzerinden incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

ARTİUM, Cilt 4, Sayı 1, 13-26, 2016

Tam metin