Levent KOŞAN

Kişilerin ihtiyaç duydukları çeşitli bilgi ve becerilerin eğitiminde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bunlar sınıf ortamında ders kitapları, bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazlarla desteklenerek yapılan bir eğitim olabileceği gibi teknolojik gelişmelere paralel olarak etrafımızı çevreleyen inovatif (yenilikçi) seçimlerde olabilmektedir. Şüphesiz gerek okul gerekse iş ortamında verimlilik açısından önemli olan ihtiyaç duyulan bilginin gerek duyulan zamanda ve yerde erişilebilir olmasıdır. Bu çerçevede artırılmış gerçeklik eğitimde zaman ve yer kavramlarını değiştiren bir teknolojidir. Bu çalışmada amaçlanan artırılmış gerçekliğin tanımını yaparak eğitimde nasıl uygulanabileceğini açıklamak ve muhasebe eğitimi açısından sağlayabileceği katkılar hakkında çözüm amaçlı öneriler geliştirmektir.

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:18. Sayı:2.Aralık 2014 ss.37-47

Tam metin