Sibel Somyürek

Geleneksel öğrenme yöntemleri ve ortamlarının, dijital bir çağda doğmuş ve büyümüş olan z kuşağının farklılaşan beklentilerine cevap vermede yetersiz kaldığı düşünülmektedir. Bu nedenle, eğitim kurumlarının öğretim programlarını yenilemeleri ve ileri teknolojilerle desteklemeleri zorunlu hale gelmiştir. Bu çalışmada, bir yandan z kuşağının dikkatini çekebilme potansiyeli taşıması, diğer yandan eğitimi desteklemek ve zenginleştirmek için etkili yöntem/ortam arayışına cevap vermesi açısından ön plana çıkan artırılmış gerçeklik teknolojisi ele alınmaktadır. Çalışmanın amacı, artırılmış gerçeklik teknolojisinin eğitim açısından potansiyelini ortaya koyarak eğitim teknolojisi uzmanları ve eğitimciler tarafından daha fazla tanınmasını ve kullanılmasını sağlamaktır. Çalışmada öncelikle artırılmış gerçeklik teknolojilerinin çalışma prensipleri açıklanmakta, ardından eğitimdeki uygulama alanları ve kazanımları sunulmakta, son olarak artırılmış gerçeklik uygulamalarının geliştirilebileceği yazılımlar listelenmektedir.

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KURAM VE UYGULAMA / EDUCATIONAL TECHNOLOGY THEORY AND PRACTICE Cilt 4, Sayı 1, Kış 2014 Volume 4, Number 1, Winter 2014