Recep ASLAN

Eğitim, sağlık ve iletişimde sağladığı görsellik ve cazibe yanı sıra ekonomik ve ekolojik olması gibi özelliklerle hayatı tümüyle kuşatan sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve hologram tekniklerinin önemini tartışma dönemi bitmiş, somut uygulama, ürün ve yöntemler bazında global rekabet süreci başlamıştır. Eski-yeni teknoloji aralığının oldukça daraldığı günümüzde eski ve eskimekte olan teknolojilerle devam eden süreçler çıktı kalitesini yitirmektedir. Eskiyen yöntemlere yatırım yapmak hiç bir zaman stratejik bir yaklaşım olmadı. Dijital verinin ön planda olduğu günümüzde sanal gerçeklik, artırılmış sanal gerçeklik ortamları ve hologram teknolojileri ile üretilen sanal çözümler, esnek ve geliştirilebilir modellerdir. Holografik evren gerçeğinin eğitimden sağlığa hayatın her alanında bir yöntem ve ürün olarak karşımıza çıkmaya başladığı günümüzde, bu ürünlerin önemini tartışıyor olmaktan çıkıp kullanıcı, uygulayıcı ve ürün oluşturucu bir noktaya gelmemiz hayati önemdedir. Lisans ve lisansüstü eğitim başta olmak üzere tüm eğitim aşamalarında, tıbbi uygulamalarda, hekimlik ve mühendislik gibi uygulama ve tecrübe gerektiren tüm alanlarda, kentleşme, yaban hayatı, endüstri gibi coğrafi bilgi sistemlerinin kullanıldığı süreçlerde bu teknolojilerden rutin olarak yararlanıyor hale gelmek bir zorunluluktur. Bu doğrultuda, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve bilim üreten akademik kurum ve kişilerin, kalkınma ajanslarının bu teknolojilere dayalı ürünler için farkındalık oluşturmaları, karar ve uygulamalarında sanal gerçeklik, artırılmış sanal gerçeklik ve hologram temalı projeleri teşvik ederek pozitif ayrımcılık uygulamaları, ülkemizin uluslararası ekonomik, kültürel, siyasi gücü için hayati önemde olduğu kadar, akademik eğitim ve sağlık dâhil tüm sektörlerde daha verimli ve etkili, daha ekonomik, daha çevreci, daha kaliteli bir süreç yönetimi sağlayacaktır.