Ayşe Taşkıran, Eylem Koral, Aras Bozkurt

Artırılmış gerçeklik sanal unsurların gerçek zamanlı olarak gerçek dünya unsurlarıyla birleştirilmesiyle oluşturulan, öğrenme sürecini zenginleştiren teknolojidir. Yabancı dil öğretiminde farklı beceri ve alanların öğrenen tarafından edinilmesi beklenmekte, bu bağlamda öğrenenlerin farklı duyularına hitap eden artırılmış gerçeklik uygulaması kullanılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı artırılmış gerçeklik teknolojisinin yabancı dil olarak İngilizce öğretim-öğrenme sürecinde ders etkinliklerine entegre edilmesi sonucu öğrenenlerin artırılmış gerçeklik uygulamasına yönelik görüşlerini incelemektir. Bir devlet üniversitesi yabancı dil hazırlık programında iki hafta süren uygulama sonrası çevrimiçi anket uygulanarak veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz teknikleri kullanılarak incelenmiştir.

Tam metin