Sezan Sezgin

Giyilebilir teknolojiler, kullanıcılar tarafından farklı şekillerde insan bedenine entegre olabilen ve genellikle çeşitli aksesuarlar halinde kullanılan araçlardır. Literatürde giyilebilir bilgisayarlar olarak da isimlendirilebilen bu araçlar, insan ve bilgisayar arasında adeta kommensalist bir ilişki ortaya çıkaran, bununla birlikte bireyin günlük yaşam deneyimlerini zenginleştiren bir yapıya sahiptir. Akıllı saatlerden, bilekliklere, yüzük ve kolye gibi sensörlü aksesuarlardan, Google Glass projesi ve türevi akıllı gözlüklere, bununla birlikte akıllı optik lenslere kadar pek çok şey giyilebilir teknolojiler arasında gösterilebilir. Gelişen kablosuz ağ teknolojileri, bilgisayar işlemcileri ve akıllı sensörler aracılığıyla çoğu araç, birbirleriyle, arama motorlarıyla ve insanlarla bağlanmış durumdadır. Oluşan bu nesnelerin interneti boyutuyla beraber, giyilebilir teknolojilerin insan yaşamında önemli bir yer edineceği öngörülebilir.

Bu çalışmada giyilebilir teknolojilerle ilgili var olan kaynaklar taranarak, ilgili doküman ve bilimsel araştırmalar sistematik bir yapıda incelenmiştir. Bu kapsamda başlıca giyilebilir teknolojiler tanıtılmış, sahip oldukları eğitsel potansiyeller literatürde yer alan çalışmaların değişkenlerine, kuramsal temellerine ve sonuçlarına göre kategorilendirilerek tartışılmıştır. Tartışmalar ve giyilebilir teknolojilerde yaşanan gelişmeler ışığında, bu teknolojilerin eğitsel olarak kullanımlarına yönelik yeni yapılacak çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN:1302-8944 Yıl: 2016 Sayı: 40 Sayfa: 405-418

Tam metin