Bilimsel Araştırmalar

Bilimsel Araştırmalar

İlk Okuma Yazma Öğretiminde Sanal Gerçeklik Uygulamasının Geliştirilmesi

Recep ÇAKIR, Emrah AKMAN İlk okuma yazma öğretimi öğrenciye yalnızca okuma yazma becerisi kazandırmak değil, aynı zamanda öğrencinin sahip olduğu düşünme, anlama, sıralama, sorgulama, sınıflama,...

Üç boyutlu oyunların eğitimde kullanılması

Murat ÇOBAN, Rabia Meryem YILMAZ, Türkan KARAKUŞ YILMAZ, Yüksel GÖKTAŞ Bu araştırmanın amacı; eğitimde kullanılan üç boyutlu (3B) oyunları incelemek ve değerlendirmektir. Araştırmada; 3B oyunlarda...

Artırılmış gerçeklik uygulamalarının eğitimle bütünleştirilmesinin meta-analitik ve tematik karşılaştırmalı analizi

Zeynel Abidin Yılmaz, Veli Batdı Bu çalışmada Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının (AGU) öğrenme ortamlarındaki etkililiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmada hem nicel (meta-analitik) hem de nitel...

Uluslararası rekabette yeni imkanlar: VR, AR ve Hologram

Recep ASLAN Eğitim, sağlık ve iletişimde sağladığı görsellik ve cazibe yanı sıra ekonomik ve ekolojik olması gibi özelliklerle hayatı tümüyle kuşatan sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik...

Eğitimde giyilebilir teknolojiler: Fırsatlar ve eğilimler

Sezan Sezgin Giyilebilir teknolojiler, kullanıcılar tarafından farklı şekillerde insan bedenine entegre olabilen ve genellikle çeşitli aksesuarlar halinde kullanılan araçlardır. Literatürde giyilebilir bilgisayarlar olarak da isimlendirilebilen...

Ortaöğretim öğrencilerin artırılmış gerçeklik uygulamaları hakkında ürettikleri metaforlar

AGAH Tuğrul KORUCU, İsmail Fatih YAVUZASLAN, Ertuğrul USTA 21. yüzyılda bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi hayatımınız her alanında olduğu gibi öğretme öğrenme sürecinde kullanılan öğretim...

Eğitsel artırılmış gerçeklik uygulamalarının incelenmesi: Android işletim sistemi örneği

Ahmet Arslan, Mehmet Elibol Bu çalışmanın amacı mobil cihazlar için geliştirilmiş eğitsel artırılmış gerçeklik uygulamalarını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda Android işletim sistemi ile sınırlandırılan mobil...

Eğitimde artırılmış gerçeklik uygulamaları: Aurasma ve Color Mix

Recep ÖNDER Son yıllarda eğitimde kullanımı artan artırılmış teknoloji uygulamaları sahip olduğu potansiyel ile eğitim alanında öğrencilere faydalı olan bir teknolojidir. Bu teknolojiler sanal nesnelerin...

iOS platformunda artırılmış gerçeklik ile yön belirleme

İbrahim Arda Çankaya, Asım Sinan Yüksel, Arif Koyun Artırılmış gerçeklik gerçek dünya üzerine sanal dünyanın yerleştirilmesini sağlayan bir teknolojidir. Bu teknoloji sayesinde gerçek dünyanın görüntüsünün...

İlköğretim öğrencilerinin 3 boyutlu sanal öğrenme ortamlarına yönelik tutumları: Second Life örneği

Rabia M. YILMAZ, Asiye KARAMAN, Türkan KARAKUŞ, Yüksel GÖKTAŞ Bu çalışmada, 3 boyutlu (3B) sanal ortamı kullanan öğrencilerin bu ortamlara karşı tutumları; cinsiyete, 3B oyun...