Çocuklara harfleri ve sesleri eğlenceli bir şekilde öğreten Kes Sesi VR yayınlandı. Uğur Games tarafından Google Play Store‘da ücretsiz olarak yayınlanan Kes Sesi VR ile öğrenciler sesleri daha çok sevecek gibi görünüyor.

Kes Sesi VR için Uğur Games tarafından yapılan uygulama açıklaması ise şu şekilde:

OYNAYARAK ÖĞREN!
Çocuklar sesleri ve harfleri sanal gerçeklik ortamında daha eğlenceli öğrenebilir!
Oyun oynarken sesleri ve harfleri öğrenebilir!
Eksik öğrenmeleri varsa bu oyunla kapatabilir!
Öğretmen ve veliler de bireysel olarak öğrenme eksikliklerini farkedebilir!

Kes Sesi VR eğitsel dijital oyunu okul öncesinde ve/ya 1. Sınıfta öğrenim gören 4-7 yaş arasındaki çocuklara sesleri ve harfleri eğlenceli bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır. Oyun evde çocukların tek başına ya da ebeveyni ile, okulda öğretmeni ile, grup olarak arkadaşlarıyla ya da tek başına oynanabilir. Seslerin tekrar edilmesi ile ilgili olarak da Kes Sesi VR eğitsel oyunundan yararlanılabilir. Velilerimiz ya da öğretmenlerimiz isterlerse ayarlar menüsünden bireysel öğrenmeyi desteklemesi için gerekli düzenlemeleri yapabilirler. Öğretmenler ve veliler için oyunun en güzel kısımlarından biri ise çocukların hangi harfleri öğrenebildiği ve hangi harflerde zorluk yaşadığını detaylı bir şekilde göstermesidir. Oyun birden fazla kez oynanabilir ve oyun öncesi ve sonrası etkinliklerle oyunun öğretimsel hedefi en üst seviyeye çıkartılabilir. Kes Sesi oyunu özel eğitim alan öğrencilerle henüz denenmemiş olmasına rağmen sesleri öğrenmede olumlu etki yaratabileceği düşünülmektedir.

Kes Sesi VR eğitsel oyunu Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu;
• Okul öncesi müfredatındaki aşağıdaki kazanımlara ulaşmayı hedeflemektedir:
• Ses bilgisi farkındalığı gösterir
• Yazı farkındalığı gösterir

• İlkokul 1. ve 2. Sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi müfredatındaki aşağıdaki kazanımlara ulaşmayı hedeflemektedir:
• Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.
• Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.
• Duyduğu sesleri ayırt eder
• Duyduğu seslerle harfleri eşleştirir

Daha bir çok özellik:
• Zorluk Seviyeleri: Ekranda aynı anda gösterilen harf sayılarına göre Kolay – Orta – Zor şeklinde hazırlanmıştır.
• Ayarlar ekranından öğrencinin seviyesine göre düzenlemeler yapılabilir.
•Harf ve harf grupları seçimi: Ana okulu ve ilkokullarda müfredata göre öğretilen seslerin gruplarına göre ayarlamalar yapılabilir. Öğrenciler E, L, A, N ses grubuna göre çalışma yapmak isterlerse yapabilirler!

Sesler ve harfler Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu öğretim programı çerçevesinde ve yıllık planlarla uyumlu bir şekilde hazırlanmıştır.
Kes Sesi VR eğitsel dijital oyunu alanda çalışan akademisyenler tarafından hazırlanmış olup, uygunluğu okul öncesi ve ilkokul öğretmenleri ile denenmiş ve geliştirilmiştir. Oyunla ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşabilir ve oyunu geliştirmemizde yardımcı olabilirsiniz.

Dr. Yavuz Samur @yavuzsamur Game Developer, Uğur Games @ugurgames
Kerem Adalı @keremadali Computer Engineer

Bu güzel sanal gerçeklik eğitsel oyununu deneyip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.