Ramazan YILMAZ, Ebru KILIÇ ÇAKMAK

Öğrenci sayısının artması ve bilgi miktarının çoğalması, içeriğin karmaşıklaşması, yaşam boyu öğrenmenin ve bireysel eğitimin önem kazanması, öğrenenlerin zaman ve mekân kısıtlaması olmadan eğitim almak istemeleri sanal öğrenme ortamlarının yaygınlaşmasına yol açmıştır. Sanal öğrenme ortamlarının birçok avantajı olmasına karşın birtakım dezavantajları da bulunmaktadır. Bunlardan biri de öğrenenlerle sosyal etkileşimi sağlama konusunda yaşanan sınırlılıklardır. Son yıllarda gerçekleştirilen araştırmalar sanal öğrenme ortamlarında öğrenenlerin sosyal etkileşim sağlama konusunda yaşadığı sorunların bir kısmını “eğitsel arayüz ajanlarıyla” giderilebileceğini öngörmektedir. Bu makalede eğitsel arayüz ajanları ve bunların sanal öğrenme ortamları açısından önemi ele alınmaktadır. Makalede sunulan bilgiler alan taraması ile elde edilmiştir. Makalede eğitsel arayüz ajanlarının tanımı, karakteristikleri, rol ve işlevleri ile sanal öğrenme ortamlarında eğitsel arayüz ajanı kullanımından bahsedilmektedir.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12, Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 243-264

Tam metin