Murat ÇOBAN, Rabia Meryem YILMAZ, Türkan KARAKUŞ YILMAZ, Yüksel GÖKTAŞ

Bu araştırmanın amacı; eğitimde kullanılan üç boyutlu (3B) oyunları incelemek ve değerlendirmektir. Araştırmada; 3B oyunlarda kullanılan araç ve materyaller, kullanıcı kitlesine ait yaş ve eğitim seviyesi, oyunlarda yer alan öğrenme alanları, kullanılan öğretim yaklaşımları ve öğrenme alanlarına göre elde edinilen kazanımlar incelenmiştir. İçerik analizi yönteminin kullanıldığı araştırmanın örneklemini 2009-2013 yıllarını kapsayan, SSCI veya SCI indeksli dergilerde yayınlanan ve eğitim amaçlı kullanılan 3B oyunlarla ilgili 28 çalışma oluşturmaktadır. Elde edilen bulgulara göre; oyunlarda çeşitli teknolojilerin kullanıldığı, eğitim düzeyine göre farklı oranlarda oyun oynama deneyimlerinin bulunduğu, matematik, coğrafya, fen bilgisi gibi pek çok alanda kullanıldığı belirlenmiştir. Oyunların motivasyon ve öğrenmeye önemli katkılar sağladığı görülmüştür. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar; gelecekteki araştırmacıların 3B oyunlar hakkında hangi konularla ilgili öğrenme boşluklarının olduğunu bilmelerine, bu konulara uygun çözüm yolları geliştirebilmelerine ve 3B oyunların eğitim alanlarında nasıl daha etkili olarak kullanılması gerektiğine ilişkin bulgular vermesi bakımından önemlidir.

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2016 Cilt: 11 Sayı: 1

Tam metin